Kampanjan tavoite

Me Aivosäätiössä ja Merckillä teemme yhteistyötä suomalaisten aivoterveyden hyväksi. Yhteisellä kampanjallamme haluamme vaikuttaa suuren yleisön tietoisuuteen aivoterveyden merkityksestä koko elämänkaaren varrella.

Yhteistyömme tavoitteena on:

  1. Kertoa suomalaisille aivoterveyden merkityksestä ja hyödyistä elämän eri ikävaiheissa.
  2. Auttaa kaikkia suomalaisia kehittämään aivoterveyttään jakamalla tietoa aivoterveydestä.
  3. Ehkäistä aivosairauksia aivoterveyttä edistämällä.

Aivosäätiö rakentaa tulevaisuuden Suomea, jossa yhä harvempi joutuu kärsimään aivojen ja hermoston sairauksista. Teemme sen edistämällä lahjoitusvaroin tutkimusta sekä lisäämällä yhteistyössä eri alojen tutkijoiden kanssa ymmärrystä aivoterveydestä, aivosairauksista ja aivotutkimuksesta.

Lue lisää toiminnastamme ›

Merck on elinvoimainen tiede- ja teknologiayritys. Tiede on kaikkien hoitojen ja teknologioiden perusta ja uskomme vahvasti, että se on avainasemassa myös tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa.

Tutkimus ja tuotekehitys ovat toimintamme kulmakiviä. Terveydenhuollossa työmme keskeisimpinä tavoitteina ovat sairastuneiden elämän pidentäminen ja elämänlaadun parantaminen.

Lue lisää toiminnastamme ›

Media

Mediatiedote – Professori: ”Kaikki työelämä on aivotyötä” (pdf)

Aivoterveys Tutkimustiedote 28.6.2021 (pdf)

Asiantuntijat

Edistämme aivoterveyttä seuraavien asiantuntijoiden kanssa. Vahvistamme ja edistämme aivoterveyden merkitystä sekä mahdollistamme uusien innovatiivisten ratkaisujen kehityksen myös tulevaisuudessa.

Risto O. Roine

Risto O. Roine on neurologian professori, ylilääkäri ja Suomen Aivot ry:n puheenjohtaja. Suomen Aivot ry on kansallinen aivoalan järjestöjen kattojärjestö ja Euroopan aivoneuvoston jäsen, ja sen keskeisiin tehtäviin kuuluu aivoterveyden edistäminen päätöksenteossa.

Risto O. Roine on toiminut myös Aivoterveys -lehden tieteellisen toimitusneuvoston puheenjohtajana Aivoliiton ylilääkärin tehtävänsä ohella sekä Duodecimin ja Suomen Akatemian Aivot ja mieli 2020 konsensustoimikunnan toisena puheenjohtajana.

Aivoterveyden edistäminen on ollut Risto O. Roineen uran keskiössä myös kliinisessä tutkimuksessa, terveydenhuollon johtamistehtävissä, lääkärikoulutuksessa, väestökampanjoissa ja julkisuudessa.

Minna Huotilainen

Minna Huotilainen on aivotutkija, professori ja kouluttaja. Hän tutkii aivoterveyttä erityisesti työelämän ja koulutuksen näkökulmasta. Hän tuo aivotutkimuksen uusimmat löydökset kansantajuiseen muotoon ja on kirjoittanut aiheesta useita teoksia.

Aivoterveys merkitsee Minna Huotilaiselle viimekädessä hyvää elämää – sitä, ettemme vahingoittaisi kalleinta pääomaamme, aivojamme.