Mitä ovat aivo­ystävälliset elintavat?

Aivoystävälliset elämäntavat ovat aivoterveyden kannalta keskeisiä ja niihin kannattaa jokaisen meistä kiinnittää huomiota. Pienilläkin muutoksilla voi olla isoja ennaltaehkäiseviä vaikutuksia aivoterveyteemme.

Riittävä ja laadukas uni, terveellinen ja hyvänmakuinen ruoka ja monipuolinen liikunta hellivät aivoja. Vastaavasti aivoterveyttä uhkaavien tekijöiden, kuten päihteiden ja aivovammojen, välttäminen on aivoterveyden kannalta tärkeää.

Aivoystävälliset elintavat

Nuku hyvin

Laadukas uni on aivoterveydelle keskeistä – se puhdistaa aivoja ja auttaa oppimista.
Lue lisää

Unen merkitys aivoterveydelle on suuri. Laadukas uni on sellaista, jossa käydään läpi kaikki univaiheet, kevyestä unesta syvään ja REM-uneen. Syvän unen aikana aivot puhdistuvat: kuona-ainekertymät huuhtoutuvat aivoista pois. Näiden kuona-aineiden, erityisesti beeta-amyloidin, kertyminen on yhdistetty Alzheimerin taudin kehittymiseen. Syvässä unessa myös palaudutaan fyysisesti, täytetään solujen energiavarastoja ja korjataan valveen aikaisen rasituksen vaurioita.

REM-unen aikana palaudutaan psyykkisesti, vaikka silloin aivot toimivatkin vilkkaasti verrattuna syvään uneen. REM-unen aikana aivot käyvät läpi päivän kokemuksia ja tunnetiloja ja ne järjestyvät. Tällöin tapahtuu oppimista ja mieleen painumista. On sanottu, että syvässä unessa opitaan tietoja ja REM-unessa opitaan taitoja.

Aivoterveyden näkökulmasta unesta ei siis kannata tinkiä. Se, kuinka paljon ihminen tarvitsee unta, on hyvin yksilöllistä. Keskimäärin useimmat nukkuvat 7-8 tuntia vuorokaudessa, mutta osa pärjää 6 tunnin unella ja toiset taas tarvitsevat 9 tuntia unta. Tärkeintä on, että koet unen olleen virkistävää ja tunnet itsesi levänneeksi ja pirteäksi kun heräät.

Sulje osio

Harrasta liikuntaa

Liikunnasta on paljon hyötyä aivoterveydelle, ja se on tutkitusti tehokasta myös aivosairauksien ennaltaehkäisyssä.
Lue lisää

Erityisesti hyötyä on sellaisesta liikunnasta, jossa hengästyy, hikoilee ja pulssi nousee. Liikunta auttaa pitämään kaikki verisuonet terveinä, myös aivoissa olevat pienet suonet. Liikunnan aikana veri virtaa aivoihin ja aivot saavat happea ja ravinteita. Liikunta lisää aivosolujen määrää aivoissa ja solujen määrä lisääntyy myös aivojen muistitoimintojen alueella. Voi siis olla hyödyllistä koettaa opetella ja muistaa vaativia asioita yhdistämällä opetteluun liikuntaa. Vähintään liikunnallinen tauko tekemisestä auttaa muistia toimimaan tehokkaammin!

Muistitutkimuksissa positiiviset vaikutukset näkyivät, kun tutkittavat harrastivat reipasta liikuntaa kolme kertaa viikossa, mutta täsmällistä liikunnan määrää aivoterveyden kannalta ei pystytä määrittelemään. Tärkeintä on, että liikunta on sellaista, josta itse pidät. Silloin sitä todennäköisesti tulee tehtyä säännöllisemmin ja pitkällä aikavälillä, mikä on tärkeää aivojen kannalta.

Liikunta tekee ajattelusta nopeampaa ja se lisää tarkkaavaisuutta. Liikunta myös lisää aivojen muovautuvuutta, sillä liikunnan aikana aivojen eri alueet tekevät tiivistä yhteistyötä, ja uusia yhteyksiä hermosolujen välillä syntyy runsaasti. Kun puolet aivoista työskentelee samaan aikaan kehon liikkeiden parissa, neljäsosa on keskittynyt havaintojen tekemiseen. Tämän vuoksi esimerkiksi pallopelit ovat todella haastavia, mutta myös hyödyllisiä aivojen kannalta, samoin kuin metsäpolulla kävely ja ympäristön havainnointi. Liikunta voi sisältää myös muita aivoja aktivoivia tekijöitä, kuten muiden ihmisten kanssa yhdessä toimimista, pelisääntöjen osaamista ja muistamista ja musiikin kuuntelua.

Liikunnan puute taas lisää riskiä sairastua aivosairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin ja aivoverenkierron häiriöihin.5 Liikunta vähentää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin myös niillä, joilla riski on perinnöllinen.6 Aivosairauksien kannalta mitä varhaisemmin liikkumisen aloittaa sen parempi, jotta sen teho ehtii vaikuttaa jo ennen kuin sairaus alkaa kehittyä.

Sulje osio

Syö hyvin

Ruoanlaitto ja syöminen paitsi ravitsevat aivoja myös aktivoivat niitä kaikkien viiden aistin kautta.
Lue lisää

Ruoanlaitto ja syöminen vaikuttavat kaikkiin viiteen aistiin – näkö-, haju-, kuulo-, maku- ja tuntoaistiin. Aivoterveellisen ravinnon ei siis tarvitse, tai kannata olla tylsää. Monipuolisesti erilaisia makuja, tuoksuja, värejä ja ruoka-aineita kokeillen, kaikkia aisteja hyödyntäen, voi aktivoida aivoja. Herkuttelua ei pidä myöskään unohtaa, sillä nautiskelu on osa aivoterveyttä.

Aivoterveellinen ravinto tukee suoliston mikrobeja. Suoliston mikrobeja taas tarvitaan aivojen välittäjäaineiden tuotantoon. Suolistolla on oma tärkeä tehtävänsä esimerkiksi onnellisuushormoni serotoniinin valmistuksessa. Aivoterveellinen ruokavalio parantaa ajattelukykyä ja aivojen keskittymiskyky hyötyy säännöllisestä ateriarytmistä.

Aivoterveellinen ruokavalio koostuu muun muassa rasvaisesta kalasta, värikkäistä kasviksista, erilaisista marjoista (erityisesti mustikoista!), kohtuullisesta määrästä vähärasvaista liharuokaa ja täysjyvätuotteista. Näiden lisäksi aivoterveellinen herkku on erimerkiksi tumma suklaa. Sen sisältämät flavonoidit lisäävät verisuonten joustavuutta, myös aivoissa.

Liiallista suolaa kannattaa välttää myös aivoterveyden kannalta, sen sijaan maustaminen esimerkiksi kurkumalla, currylla ja yrteillä aktivoi aivoja maku-, haju- ja näköaistien kautta.

Sulje osio

Suojaudu aivovammoilta

Aivovammojen ennaltaehkäisy on tärkeää, pienetkin aivovammat vaikuttavat aivoterveyteen varsinkin iän myötä
Lue lisää

Aivovammat ja niiden ennaltaehkäisy on tärkeä osa aivoterveyttä. Suurin osa aivovammoista kohdistuu nuoriin henkilöihin ja niiden vaikutus aivoterveyteen kumuloituu elämän aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen aivovamma ei välttämättä näy tai tunnu, mutta vaikutukset tulevat esiin, jos aivovammoja tapahtuu useammin. Tästä esimerkkinä ovat varsinkin jotkut kamppailu- ja taistelulajit, moottoriurheilu ja muut suuria nopeuksia ja korkeita hyppyjä sisältävät lajit.

Vaikutukset tulevat esille useimmiten jälkikäteen, jopa vuosien päästä, kun aivojen ikääntyminen alkaa verottaa aivojen kapasiteettia. Aivovammojen syynä ovat usein liikenneonnettomuudet sekä työ- ja kotitapaturmat.

Päihteiden käyttö lisää onnettomuuksien ja sitä kautta aivovammojen riskiä, ja noin puolet aivovammoista syntyy alkoholin vaikutuksen alaisena.

Sulje osio

Vältä päihteitä

Tupakointi, huumausaineiden käyttö ja alkoholin ja lääkkeiden liikakäyttö ovat haitallisia aivoterveydelle.
Lue lisää

Tupakointi kiihdyttää paitsi suurten, myös pienten suonten tautia.7 Suurten suonten tauti tarkoittaa suurten valtimoiden ahtautumista ja tukkeumaa, joka näkyy selkeinä oireina ja on mahdollista todentaa tutkimuksissa ja kuvantamisella.

Pienten suonten tauti taas on salakavala: Sitä ei ole yhtä helppo kuvantamistutkimuksissa todeta ja sen oireet eivät ole niin selkeät kuin valtimotukoksissa. Se näkyy yleensä kognitiivisten toimintojen, eli ajattelun, havaitsemisen ja muistamisen, heikentymisenä, ja etenee vähitellen.

Lisäksi tupakointi lisää voimakkaasti aivovaltimon pullistuman eli aneurysman puhkeamisriskiä, josta seurauksena on hengenvaarallinen aivoverenvuoto. Tupakoinnin lopettaminen on suurin yksittäinen teko, jonka voit terveytesi vuoksi tehdä. Muista, että tupakoinnin lopettamiseen on saatavilla monenlaista apua ja tukea esimerkiksi terveysasemalla.

Alkoholin ja huumausaineiden käytössä vaarallisinta ovat suuret kerta-annokset, jopa yksittäinen suuri kerta-annos voi vaikuttaa aivoterveyteen. Tyypillisiä alkoholin ja huumeiden pitkäaikaisesta liikakäytöstä johtuvia aivoterveyteen liittyviä muutoksia ovat ajattelukyvyn ja ongelmanratkaisukyvyn huonontuminen, joka pitkällä aikavälillä aiheuttaa aivojen surkastumista.

Lääkkeiden liika- tai väärinkäyttö voi vahingoittaa aivoterveyttä. Käytä siksi lääkkeitä aina oman lääkärisi määräysten mukaan. Esimerkiksi sietokyky kipulääkkeille ja unilääkkeille kasvaa käyttöajan ja määrän myötä, jolloin tarve niille myöskin kasvaa. Ne voivat aiheuttaa riippuvuutta ja heikentää aivojen tiedonkäsittelytoimintoja kauttaaltaan.

Ikäihmiselle erityisesti opioidit ja bentsodiatsepiinit ovat haitallisia, sillä ne voivat aiheuttaa sekavuutta ja voivat jouduttaa muistisairauden etenemistä.

Sulje osio

Palaudu stressistä

Stressi on osa ihmisen elämää, mutta pitkään jatkuessaan se on haitallista aivoterveydelle.
Lue lisää

Stressi on osa ihmisen elämää kaikissa ikävaiheissa. Stressin tehtävä on lyhytaikaisesti lisätä tarkkaavaisuutta, keskittymistä ja suorituskykyä ja parhaimmillaan se parantaa suoriutumista erilaisista tehtävistä. Liiallinen tai pitkään jatkuva stressi on kuitenkin haitallista aivoterveydelle.

Stressi nostaa verenpainetta ja pulssitasoa sekä ylläpitää matala-asteista tulehdusreaktiota. Nämä kiihdyttävät aivosairauden kehittymistä ja erityisesti aivoverenkiertohäiriön riski kasvaa. Stressin aiheuttama verenpaineen ja pulssin kohoaminen ei pitkään jatkuessaan ole hyväksi aivojen verisuonille.

Pitkään jatkuessaan stressi huonontaa ajattelukykyä, eli tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä, ongelmanratkaisukykyä ja oppimista, sekä vaarantaa mielenterveytemme. On tärkeää oppia tunnistamaan itsessään liiallisen stressin merkit riittävän aikaisin, jotta tilanteeseen voi puuttua ajoissa.

Sulje osio

Miten aivoystävälliset elintavat näkyvät eri ikävaiheissa:

Lue lisää vaikutuksista eri ikäryhmissä.

0-1

Sikiöt

Äidin päihteiden käyttö vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen. Aivojen rakenne kehittyy raskausaikana, ja äidin ja isän haitalliseksi kokema stressi vaikuttaa myös sikiön aivoihin

Vastasyntyneet

Vastasyntyneen aivot kaipaavat unta, ravintoa ja vanhempien hoivan tuottamaa hellää kosketusta ja käsittelyä. Vauvaa ei pidä koskaan ravistella, sillä se voi aiheuttaa lapselle vakavia aivovammoja.

Vauvan pää on iso ja painava suhteessa muuhun vartaloon, eivätkä niskalihakset vielä jaksa kannatella päätä. Pään heilahtaessa voimakkaasti ja hallitsemattomasti edestakaisin aivot voivat vaurioitua.

1-7

Lapset

Lapsena riittävä uni, ravitseva ruoka ja monipuolinen liikunta ovat tarpeellisia aivojen kehittyessä nopeaa tahtia. Liikunnan ei tarvitse olla ohjattua tai lajikeskeistä, vaan pihaleikit, ulkona puuhastelu ja pelailu riittävät vallan hyvin!

7-13

Kouluikäiset

Kouluikäisen lapsen aivoterveyttä tukee riittävä uni, monipuolinen liikunta ja ravitseva ruoka. Kouluiässä lapsi aloittaa usein harrastuksia ja alkaa liikkua itsekseen kodin ulkopuolella esimerkiksi pyöräillen, joten aivovammoilta suojautuminen on tärkeää.

Vanhempien kannattaa myös olla tietoisia kouluikäisen lapsen stressistä, ja yhdessä harjoitella keinoja stressin hallintaan.

13-15

Murrosikäiset

Murrosiässä aivot kehittyvät kiivaasti ja sen myötä palauttavan unen tarve kasvaa – unta olisi hyvä saada jopa 9 tuntia vuorokaudessa.3 Myös aivojen ravitseminen ja monipuolinen liikkuminen tukevat aivojen kehittymistä.

Murrosiässä nuoren aivojen käyttäytymistä ohjaavat ja säätelevät otsalohkojen alueet ovat vielä keskeneräiset. Tästä johtuen murrosikäinen tavoittelee nopeaa mielihyvää ja palkintoa ja on alttiimpi riskikäyttäytymiselle. Siksi turvallinen kasvuympäristö, päihteiden välttäminen ja aivovammojen ehkäisy on erityisen tärkeää tässä kehitysvaiheessa. Myös stressin hallinta voi tulla ajankohtaiseksi, kun koulunkäynti muuttuu vaativammaksi.

Nuorten mielenterveyden häiriöt ovat huolestuttavasti kasvussa. Yhä useammalla nuorella havaitaan masennusta ja ahdistuneisuutta. Jopa joka neljännellä nuorella on todettavissa mielenterveyden häiriö, yksinäisyyttä tai syrjäytymistä.4 Monet nuoret nukkuvat ja liikkuvat aivan liian vähän, ja sosiaalinen media täyttää yöt ja vapaa-ajan. Nuorille ja heidän vanhemmilleen on tarjolla monenlaista apua mielenterveyden haasteiden kanssa.

15-25

Nuoret aikuiset

Aivot kehittyvät noin 25 ikävuoteen saakka, joten nuorten aikuisten aivot ovat edelleen kehitystilassa. Riittävä uni, monipuolinen liikunta ja ravitseva ruoka auttavat luomaan pohjan hyvälle aivoterveydelle. Aivovammojen ja päihteiden välttäminen sekä stressin hallinta ovat tärkeitä aivoterveyden edistäjiä tässä ikävaiheessa.

25-40

Työikäiset

Työelämä vaatii aivoilta paljon. Lähes kaikessa työnteossa on nykyään kyettävä käsittelemään ennätysmäärä tietoa sekä opittava ja omaksuttava jatkuvasti uutta. Keskeytykset, paineen ja kiireen tunne sekä työn hallinnan tunteen menettäminen aiheuttavat stressiä.

Stressaantuneena keskittymiskykymme herpaantuu emmekä pysty sisäistämään ja oppimaan asioita, joten työtehokkuutemme kärsii. Paikkaamme tätä tekemällä pidempää päivää ja jättämällä tekemättä asioista, joiden avulla palautuisimme. Stressikierre on valmis.

Stressikierteen voi kuitenkin katkaista, ja mitä aiemmin sen tekee, sen parempi. Vaikka emme pystyisikään vaikuttamaan stressiä aiheuttaviin tekijöihin, voimme varmistaa, että palaudumme siitä riittävästi.

Säännöllinen liikuntaa kannattaa viimeistään tässä vaiheessa ottaa osaksi arkirutiinia, näin sen hyöty aivoterveyden näkökulmasta on suurin. Myös verenpainetta ja kolesteroliarvoja on tärkeä tarkkailla, sillä korkea verenpaine ja haitalliset kolesteroliarvot lisäävät aivosairauksien riskiä.

40-70

Keski-ikäiset

Työelämä vaatii aivoilta paljon. Lähes kaikessa työnteossa on nykyään kyettävä käsittelemään ennätysmäärä tietoa sekä opittava ja omaksuttava jatkuvasti uutta. Keskeytykset, paineen ja kiireen tunne sekä työn hallinnan tunteen menettäminen aiheuttavat stressiä.

Stressaantuneena keskittymiskykymme herpaantuu emmekä pysty sisäistämään ja oppimaan asioita, joten työtehokkuutemme kärsii. Paikkaamme tätä tekemällä pidempää päivää ja jättämällä tekemättä asioista, joiden avulla palautuisimme. Stressikierre on valmis.

Stressikierteen voi kuitenkin katkaista, ja mitä aiemmin sen tekee, sen parempi. Vaikka emme pystyisikään vaikuttamaan stressiä aiheuttaviin tekijöihin, voimme varmistaa, että palaudumme siitä riittävästi.

Säännöllinen liikuntaa kannattaa viimeistään tässä vaiheessa ottaa osaksi arkirutiinia, näin sen hyöty aivoterveyden näkökulmasta on suurin. Myös verenpainetta ja kolesteroliarvoja on tärkeä tarkkailla, sillä korkea verenpaine ja haitalliset kolesteroliarvot lisäävät aivosairauksien riskiä.

70-100

Ikäihmiset

Aivoterveellinen ruokavalio, monipuolisen liikunnan ja aivoja aktivoivan kulttuurin harrastaminen, sosiaalinen aktiivisuus ja sairauksien, kuten kohonneen verenpaineen ja kolesterolin hoitaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä aivoterveyden ylläpitämiseksi ja aivosairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Vinkit

Varmista riittävä unensaanti

Uneen, sen määrään ja laatuun, voimme onneksi vaikuttaa päivän aikana tekemillämme valinnoilla.

1

Pohdi ensin, mikä on itselle riittävä määrä unta. Jos sinulle riittää seitsemän tuntia hyvää unta, ei kannata turhaan kieriä sängyssä ja yrittää tavoitella kahdeksaa tuntia.

2

Varmista hyvät olosuhteet unelle. Tämä tarkoittaa illan rauhoittamista, ei treeniä, isoja aterioita, kofeiinia, kirkkaita valoja tai älylaitteita.

3

Kun päästään makuuhuoneeseen asti varmista, että huonelämpötila on sopivan viileä ja että huone on tarpeeksi pimeä ja hiljainen.

4

Jos koet olevasi stressaantunut, kokeile hengitysharjoituksia. Ne vaativat treeniä, joten kokeile sitkeästi. Aloita parilla minuutilla. Lyhyt aika usein tehtynä on parempi kuin pitkä harjoitus harvoin tehtynä. Voit myös hyödyntää huolipäiväkirjaa. Kirjoita ylös mielessä pyörivät, stressaavat asiat ja huolet, jolloin voit päästää ne mielestäsi ja palata niihin myöhemmin tarvittaessa.

5

Aikatauluta ja suunnittele viikko ennakkoon, jolloin tiedät, että kaikki tarvittavat asiat tulevat tehdyiksi. Jos tehtävää on liikaa, eikä unelle riitä aikaa, priorisoi. Mitä voit siirtää seuraavalle viikolle, tai kuukaudelle? Voit myös aikatauluttaa tekemisen päivätasolla. Tärkeää olisi, että nukkuminen ja herääminen tapahtuisi pääasiassa mahdollisimman samaan aikaan sekä viikolla että viikonloppuna.


Aivoterveellinen liikunta

6

Parasta on liikunta, josta itse nauttii. Se aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmiä ja vapauttaa endorfiineja eli hyvänmielen hormoneja kehoon.

7

Aivoterveellinen liikunta myös haastaa monipuolisesti: hengästyttää, vaatii tasapainoa, ketteryyttä, kehonhallintaa ja lisää lihaskuntoa. Liikunta voi sisältää myös muita aivoja aktivoivia tekijöitä, kuten muiden ihmisten kanssa yhdessä toimimista, pelisääntöjen osaamista ja muistamista sekä musiikin kuuntelua.


Aivoterveellinen ruoka

8

Aivoterveellinen ruokavalio sisältää

 • hyviä rasvoja, esimerkiksi rasvaista kalaa kuten lohta, rypsi- ja oliiviöljyä, avokadoa, pähkinöitä (erityisesti saksanpähkinät)
 • runsaasti kuituja ja täysjyväviljaa kuten ruis ja kaura
 • värikkäitä vihanneksia kuten porkkanoita, tomaattia, paprikaa ja tummanvihreitä vihanneksia
 • marjoja, kuten mustikka, mustaherukka ja puolukka
 • vaaleaa lihaa, kuten kanaa
 • jonkin verran hapanmaitotuotteita kuten jogurttia, rahkaa tai piimää

Aivovammojen ehkäisy

9

Kypärän käyttö esimerkiksi pyöräillessä, potkulaudalla ja skeitatessa on helppo ja edullinen tapa suojata aivoja vammoilta. Käytä autolla ajaessa turvavyötä. Suojaudu asianmukaisilla suojaimilla harrastuksissa, joissa on aivovamman riski.


Stressinhallinta

10

Palautumisessa keskeistä on riittävä lepo, työn tauotus ja mieluinen tekeminen sellaisen asian parissa, joka ei aiheuta stressiä. Työpäivän aikana työtä olisi hyvä tauottaa usein. Ota esimerkiksi muutaman minuutin mikrotauko tunnin välein, jaloittele, tee muutama kyykky, marssi paikallasi tai kävele portaissa.

11

Jos tuntuu, että syke on jo valmiiksi koholla, mikrotauko kannattaa ennemmin käyttää kehon rauhoittamiseen hengitysharjoituksen avulla. Tauot kannattaa aina pitää, ja mahdollisimman säännöllisesti.

12

Vaikka stressi väsyttää, pelkkä sohvalla makoilu ja television tai puhelimen katselu ei palauta kovin tehokkaasti. Kokeile sen sijaan lähteä vaikkapa ulkoilemaan, elokuviin, taidenäyttelyyn tai jääkiekko-otteluun. Kun saat muuta ajateltavaa kuin stressiä aiheuttavat asiat, aivot saavat levätä. Päihteet, kuten esimerkiksi alkoholi, eivät toimi stressin lievittäjänä vaan hidastavat palautumista edelleen.

Lähteet:

 1. Riittävä uni: Käypä Hoito -suositus, 2020; https://www.kaypahoito.fi/nix02713 22.6.21
 2. THL: Nuorten mielenterveyshäiriöt; https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/nuorten-mielenterveyshairiot 22.6.21
 3. Di Liegro C. et al. Physical Activity and Brain Health. Genes (Basel) 2019 Sep; 10(9): 720. Published online 2019 Sep 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6770965/ 17.6.21
 4. Muistisairaudet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Geriatrit -yhdistyksen, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 17.6.21). https://www.kaypahoito.fi/hoi50044#K1 17.6.21
 5. Patja K. Tupakka ja sairaudet. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 4.2.2020 https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01066 17.6.21