Aivot – koko elämän rakkaustarina

Kampanjasivusto kannustaa kaikkia suomalaisia pysähtymään hetkeksi miettimään omaa aivoterveyttään.
Sivusto tarjoaa tietoa aivoterveydestä eri ikäkausina sekä siitä, miten omaan aivoterveyteen voi vaikuttaa.
Sivusto ei käsittele perinnöllisyyden tai sairauksien vaikutuksia aivoterveyteen.

Aivoterveys on hyvää elämää ilman aivosairauden aiheuttamaa haittaa

Aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia ja aivosairauksien ennaltaehkäisemistä. Myös mielenterveys on erottamaton osa aivoterveyttämme. Aivoterveys on ennen kaikkea hyvinvointia ja elämää ilman aivosairauden aiheuttamaa haittaa, kaikissa elämän vaiheissa. Osa aivosairauksista voidaan estää ja monien puhkeamista lykätä ennaltaehkäisevillä ja aivoterveellisillä elintavoilla, mutta ei valitettavasti kaikkien. Mahdollisimman hyvä aivoterveys on kuitenkin tavoitteena myös jo sairastuneilla. Aivoterveys kuuluu kaikille!

Aivoterveys on hyvinvoinnin peruspilari

Aivoterveyden edistäminen tarkoittaa ennen kaikkea aivosairauksien estämistä, sillä aivosairaudet vahingoittavat aivoterveyttä ja heikentävät sitä kautta hyvinvointiamme kaikilla elämän osa-alueilla. Hyvä aivoterveys edistää kehon hyvinvointia, sosiaalista vuorovaikutusta ja mielenterveyttä.

Voinko vaikuttaa omaan aivoterveyteeni?

Muistisairaudet ja aivoverenkierron häiriöt ovat suuria kansansairauksia, mutta voimme omalla toiminnallamme osittain ehkäistä niihin sairastumista.

Aivoterveyttä on mahdollista edistää syömällä terveellisesti, nukkumalla riittävästi, vaalimalla ihmissuhteita, tekemällä mieluisia asioita, liikkumalla monipuolisesti, olemalla aktiivinen ja välttämällä aivoterveyttä uhkaavia tekijöitä kuten päihteitä ja aivovammoja. Aivoterveyttä voi edistää myös haastamalla aivoja esimerkiksi opettelemalla uusia asioita ja taitoja, ja toisaalta myös välttämällä liiallista ja pitkäkestoista stressiä.

40%

Alzheimerin taudin tapauksista*

aiheutuu tekijöistä, joihin jokainen meistä pystyy itse vaikuttamaan, vaikka ikääntyminen on merkittävä riskitekijä.

80%

Aivoverenkierron häiriöistä*

aiheutuu tekijöistä, joihin jokainen meistä pystyy itse vaikuttamaan, vaikka ikääntyminen on merkittävä riskitekijä.

*Luku perustuu asiantuntija-arvioon